Scopula rubiginata Rödlätt lövmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Purpurröda vingar med tre mörka tvärlinjer och ofta en liten mörk diskpunkt på alla vingarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Convolvulus, Lotus, Polygonum aviculare, Taraxacum, Thymus, Trifolium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Phytometra viridaria
Jungfrulinsfly