Scopula immorata Gråbandad lövmätare

Alla foton
Kännetecken: Brungrå vingar med ljusa vågiga band. Ibland dominerar vitt. Bandet längst ut i regel tydligast men brutet.
©
♀+♂
Vingbredd: 20-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, Hieracium, Plantago major

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Ematurga atomaria
Ängsmätare