Scoliopteryx libatrix Flikfly

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Gråbruna rosatonade framvingar med varierande mängd orange fält i inre halvan. Två ljusa tvärlinjer, den yttre dubbel. Ytterkanten vågig. Vit diskfläck och vit fläck vid vingbasen.
©
♀+♂
Vingbredd: 39-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix, Sorbus aucuparia