Sclerocona acutella Vassvingemott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Karakteristisk art med triangulära gulbruna framvingar med ljusa ribbor. Framkanten och vingfransarna vita. Sällsynt migrant som observerades första gången 2005.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Phragmites australis