Schrankia costaestrigalis Snedstreckat mottfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med inre hackig tvärlinje och yttre rak med ljus kant utåt. Karakteristiskt brett svart längsgående streck innanför yttre tvärlinjen. Vitt streck från framhörnet. Långa framåtriktade palper. Påminner om mott.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Campanula, Lactuca, Melampyrum, Mentha, Origanum, Salix, Thymus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Schrankia intermedialis
Intermediärt mottfly
Schrankia taenialis
Tvärstreckat mottfly
Hypenodes humidalis
Dvärgmottfly