Schiffermuelleria schaefferella Kilskriftspraktmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Centrala delen av framvingen orangegul med svartkantad silvrig teckning i form av tvärband långt in och utanför detta 2 längsgående streck och ett par mindre fläckar. Inre och yttre delen av framvingen svart. Antennen har vit spets.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus, Picea, Pinus, Quercus