Kännetecken: Relativt breda framvingar som är enfärgat bruna med stark bronsglans. Bakvingen mörkbrun och lika bred som framvingen. Fransarna relativt korta. Huvudet är gulaktigt. Antennerna har ett ljust område i yttre halvan men inte ut till spetsen.

Roeslerstammia
erxlebella

Lindbronsmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Tilia

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Incurvaria koerneriella
Bokbladskärare
Nemophora cupriacella
Ängsväddsantennmal