Kännetecken: Omisskännelig. Framvingar mattgula med 5 tvärrader av diffusa mörka fläckar. Bakvingar purpurröda med stora svarta fläckar. Endast 3 ströfynd i Sverige.

Rhyparia
purpurata

Citrongul igelkottsspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 42-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: