Kännetecken: Grå spetsiga framvingar med ganska diffusa mörkare gråbruna tvärband och vattring i samma nyans. Brunorange teckning i yttre delen av framvingen. Huvud rostrött.

Rhyacionia
logaea

Hårsprötad tallvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus contorta, Pinus sylvestris

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Rhyacionia duplana
Tallplantsvecklare
Pseudococcyx posticana
Gråblå tallvecklare
Clavigesta purdeyi
Tallbarrsvecklare
Pseudococcyx turionella
Tallknoppsvecklare