Rhizedra lutosa Dyfly

Alla foton
Kännetecken: Halmfärgade framvingar som ibland har röd ton. Spetsigt framhörn. Finkornig svart pudring som bildar längsgående stråk. I regel svängd rad av svarta prickar. De flesta exemplar tydligt större än liknande arter fast varierar i storlek.
©
♀+♂
Vingbredd: 37-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Phragmites

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Nonagria typhae
Kaveldunsfly
Globia algae
Kanelbrunt rörfly
Sedina buettneri
Brunstarrsfly
Simyra albovenosa
Lansettvinge
Fabula zollikoferi
Sumpstäppfly
Globia sparganii
Igelknoppsfly
Mythimna straminea
Gråhalsat gräsfly