Rhigognostis schmaltzella Skogssenapsmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingen är brun, ljusare vid framkanten, med en ljusgrå strimma längs bakkanten vars gräns utgörs av ett vågigt vitt streck. Ytterdelen av framvingen är ljust orangebrun.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Rhigognostis kuusamoensis
Nordlig senapsmal
Rhigognostis annulatella
Skörbjuggsörtsmal
Rhigognostis senilella
Grå senapsmal