Rheumaptera subhastata Vitbandad blåbärsfältmätare

Alla foton
Kännetecken: Svarta vingar med brett vitt tvärband 2/3 ut och ett 1/3 ut samt varierande mängd ytterligare vit teckning. Vingfransarna vita med svarta fläckar. Par av svarta fläckar på bakkroppen. Dagaktiv på myrar och i fuktig skog.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Ribes, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Rheumaptera hastata
Vitbandad björkfältmätare
Epirrhoe hastulata
Mindre mårfältmätare
Epirrhoe tristata
Svart mårfältmätare