Kännetecken: Rödvioletta framvingar med ett gult tvärband i regel uppdelat i 3 delar. Gul vingbas och smalt gult band nära ytterkanten. Svarta bakvingar med två blekgula tvärband. Det yttre svänger av inåt vid framkanten.

Pyrausta
ostrinalis

Dubbelbandat ljusmott

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 15-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Thymus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Pyrausta purpuralis
Purpurljusmott
Pyrausta porphyralis
Porfyrljusmott
Pyrausta aurata
Guldljusmott