Ptycholoma lecheanum Blybandsvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Brungrå framvingar som dock är täckta med gulorange fjäll som är mörkare i yttre halvan. I regel två silverglänsande tvärlinjer från framkanten varav den yttre ofta delar sig.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Acer, Betula, Fraxinus, Larix, Malus, Picea sitchensis, Populus, Prunus, Quercus, Salix caprea, Tilia