Ptocheuusa inopella Hedblomsterstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungula framvingar med rikligt med svarta prickar, 3 vita längsgående streck från basen, vitt stråk längs kanterna av spetsen och snett vitt stråk strax innanför. Palperna ganska korta, vita och uppåtriktade.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Helichrysum arenarium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal