Kännetecken: Omisskännelig. Brungrå framvingar som är ljusare i bakre delen med unik brunorange fläck med svart inramning vid vingspetsen. Huvud och största delen av mellankroppen vit.

Pseudoswammerdamia
combinella

Orangespetsad gråmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus spinosa