Kännetecken: Mörkbruna framvingar med vit teckning som ibland täcker nästan hela vingarna och ibland bildar tvärband. Den vita teckningen bildar ett karakteristiskt nätmönster när grundfärgen lyser igenom som tunna streck.

Pseudohermenias
abietana

Granbrokvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea, Pinus sylvestris