Kännetecken: Omisskännelig. Mörk triangulär fläck vid framkanten och mörkt fält i inre och bakre delen av vingen gör att det ljusa ser ut som ett vitt lite svängt X i vila. Färgen på de mörka partierna varierar i grått och brunt.

Pseudeustrotia
candidula

Svartfläckigt glansfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 22-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Chenopodium, Polygonum, Rumex acetosella, Sparganium