Protoschinia scutosa Svartfläckigt knölfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Vita framvingar med stor brun njurfläck och oval och stor brun fläck bakom ovalen. Dessutom brett brunt tvärband i ytterfältet och smalt längs ytterkanten. Bakvingen har liknande teckning. Sällsynt migrant.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Chenopodium