Protarchanara brevilinea Rotstreckat stråfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Halmgula framvingar med rätvinkligt framhörn. Kort svart rotstreck och utanför detta centralt svart stråk drygt halvvägs ut. Båge av svarta prickar i yttre delen av vingen. Ofta ytterligare svart punkt långt in nära bakkanten. Lokalt talrik.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Phragmites australis

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Globia sparganii
Igelknoppsfly
Globia algae
Kanelbrunt rörfly
Sedina buettneri
Brunstarrsfly
Archanara neurica
Spensligt rörfly