Prolita solutella Större ginststävmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna framvingar med svart fläck nära basen, par av svarta fläckar strax innanför mitten och en strax utanför. Ofta vitt tvärband långt ut och ibland vita band också i inre delen. Ibland helt grå framvingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus, Genista

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Prolita sexpunctella
Flickstävmal
Neofriseria peliella
Snedfläckad syrastävmal
Mirificarma lentiginosella
Brun ginststävmal