Kännetecken: Mörkbruna framvingar med rader av 3-4 vita fläckar som bildar brutna tvärband 1/3 och 2/3 ut. Ytterligare vit fläck vid framkanten nära spetsen och spridd vit pudring.

Prochoreutis
ultimana

Vitstreckad gnidmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: