Polypogon tentacularia Palpsprötfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Känns igen på de extremt långa palperna. Gråbruna framvingar med tre tydliga tvärlinjer. Den inre rundad inåt vid framkanten, den centrala en sinusvåg och den yttre svagt böjd.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium, Hieracium, Solidago, Taraxacum

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Zanclognatha lunalis
Brunaktigt tofsfly
Herminia tarsipennalis
Gulgrått tofsfly