Plodia interpunctella Indiskt mjölmott

Alla foton
Kännetecken: Omisskännelig. Yttre delen av framvingen brunröd med mörkgrå tvärband och fläckar. Inre delen av framvingen till stora delar gulvit. Främst inomhus.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: