Plebejus argyrognomon Kronärtsblåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanen har blå vingar med smalt svart sömfält. Honan har bredare sömfält på framvingarna och orange halvmånar på bakvingarna. Bakvingens undersida grå med orange tvärband innanför blå och svarta ögonfläckar.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus glycyphyllos, Melilotus, Trifolium

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Plebejus idas
Hedblåvinge
Plebejus argus
Ljungblåvinge