Platytes cerussella Dvärggräsmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanen har gulbruna eller rödbruna framvingar, honan till stora delar vita. Två starkt vinklade ljusa tvärlinjer i yttre halvan som gör ett tydligt hack nära bakkanten. Mörka prickar längs ytterkanten i bakre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Festuca

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Chrysoteuchia culmella
Trädgårdsgräsmott
Agriphila biarmica
Fjällmyrsgräsmott
Catoptria verella
Lövskogsgräsmott