Phyllonorycter staintoniellus Ginstbladsguldmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Orangebruna framvingar med diffus vit teckning i form av 3-4 fram- och bakkantsfläckar och ett rotstreck. De två innersta kantfläckarna tydligast och möts med rät vinkel. Vit mittlinje på mellankroppen och ibland bas med vit bakkant.
©
♀+♂
Vingbredd: 4-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Genista

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Phyllonorycter dubitellus
Spetsvinklad videguldmal