Phyllonorycter joannisi Skogslönnsguldmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med gula fjäll i yttre delen. Nära basen finns 2 svarta streck från fram- och 1 från bakkanten. Två gulaktiga tvärband med svarta kanter där det yttre hänger samman med långsmal diffus fläck ut mot spetsen.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer platanoides

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Phyllonory. acerifoliellus
Naverlönnsguldmal
Phyllonoryct. geniculellus
Tysklönnsguldmal