Phyllonorycter anderidae Dvärgbjörksguldmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar orangebruna. 4 vita framkantshakar, bakkanten med 3 hakar plus fläck vid basen. Första hakparet sammansmält. Svart streck vid vingspetsen. Rotstrecket når inte första hakparet. Mellankroppen har vit mittlinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 5-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (9 st)

Detaljer, alla
Phyllonory. salicicolellus
Vinkelbandad videguldmal
Phyllono. brevilineatellus
Kortstreckad videguldmal
Phyllonorycter cavellus
Glasbjörksguldmal
Phyllonoryc. ulmifoliellus
Vårtbjörksguldmal
Phyllonorycter hilarellus
Klubbstreckad videguldmal
Phyllonorycter rolandi
Lappvideguldmal
Phyllonor. nigrescentellus
Gökärtsguldmal