Phyllonorycter cerasicolellus Körsbärsguldmal

Alla foton
Kännetecken: Framkanten med 4 hakar, bakkanten med 3 hakar plus liten fläck nära basen. Svart streck vid vingspetsen. Rotstrecket når första hakparet. De två yttre framkantshakarna ofta sammanbundna. Mellankropp med vit mittlinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 6-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus avium, Prunus cerasus

Liknande (18 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Phyllonorycter coryli
Sidenhasselguldmal
Phyllonorycter sorbi
Rönnguldmal
Phyllonorycter dubitellus
Spetsvinklad videguldmal
Phyllonorycter esperellus
Mörk avenboksguldmal
Phyllonorycter tenerellus
Ljus avenboksguldmal