Photedes fluxa Rörstråfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Liten och satt. Framvingar varierar från halmgula till rödbruna. Ljus otydlig njurfläck med grå fläck i bakre halvan. Ibland båge med svaga svarta prickar i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Cardamine, Elymus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Denticucullus pygmina
Mindre stråfly
Photedes extrema
Ljusribbat stråfly
Globia sparganii
Igelknoppsfly