Phiaris turfosana Torvbrokvecklare

Alla foton
Kännetecken: Gulbruna framvingar med flera vita tvärlinjer med blygrå centrumlinje. Linjen från bakhörnet når framkanten 3/4 ut och utanför finns linje från ytterkanten. Karakteristisk stor vit fläck strax utanför mitten på framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Erica

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Phiaris schulziana
Ljungbrokvecklare
Phiaris obsoletana
Fjällbrokvecklare
Phiaris septentrionana
Nordlig brokvecklare