Phiaris schulziana Ljungbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Rödbruna eller orangebruna framvingar med flera vita tvärlinjer som ofta har blygrå centrumlinje. Karakteristisk stor vit fläck strax utanför mitten på framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Vaccinium uliginosum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Phiaris obsoletana
Fjällbrokvecklare
Phiaris turfosana
Torvbrokvecklare
Argyrotaenia ljungiana
Tallmossebredvecklare
Phiaris metallicana
Metallbrokvecklare