Phiaris umbrosana Alkärrsbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen gulbrun med svart teckning och med brett ljust tvärband som sticker ut mitt på vingen. Yttre 1/3 gråvit med bruna och svarta fläckar. Stora bruna fläcken från ytterkanten smalnar av i en spets.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Mentha

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Celypha rivulana
Finmönstrad brokvecklare