Phiaris heinrichana Tajgabrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svartgrå framvingar med två breda oregelbundna tvärband. Ett 1/3 ut och ett når bakhörnet. Vit diskpunkt som ofta hänger ihop med yttre vita fältet och denna tillsammans med ett vitt finger från det inre bandet möts nästan.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Phiaris bipunctana
Blåbärsbrokvecklare
Phiaris dissolutana
Vitbandsbrokvecklare