Phiaris bipunctana Blåbärsbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta framvingar med varierande mängd gråblå och brungul teckning. Breda vita tvärband 1/3 ut respektive mot bakhörnet samt vit diskpunkt.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pyrola, Rhododendron, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Phiaris heinrichana
Tajgabrokvecklare
Phiaris dissolutana
Vitbandsbrokvecklare