Kännetecken: Hanen har blå vingar med diffus gråsvart ytterkant. Honan har brunsvarta vingar med mycket blå pudring. Undersidan grå med svarta prickar i inre delen och rad diffusa prickar längs ytterkanten. Lite blå pudring på bakvingens bas.

Phengaris
alcon

Alkonblåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 30-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Gentiana pneumonanthe

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Phengaris arion
Svartfläckig blåvinge
Cyaniris semiargus
Ängsblåvinge