Phaulernis dentella Svart kirskålsskärmmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Enfärgat gråsvarta framvingar med enstaka spridda ljusa fjäll. Karakteristisk tand av resta svarta fjäll vid bakkanten 1/3 ut. Dagaktiv.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Apiaceae, Chaerophyllum

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Psychoides verhuella
Svartbräkenmal
Lypusa maurella
Hedsotmal