Phalonidia udana Topplösablomvecklare

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Gulvita eller gulbruna framvingar med mörkbrunt tvärband, ofta med svarta fjäll, knappt halvvägs ut från bakkanten som viker av inåt innan framkanten. Böjt mörkbrunt tvärband från framkanten ut mot bakhörnet. Beskriven 2012.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lysimachia

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Phalonidia manniana
Mynteblomvecklare
Gynnidomorpha alismana
Svaltingblomvecklare
Phalonidia affinitana
Strandasterblomvecklare