Perizoma minorata Fjällängsfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråaktiga framvingar med mörkare centralt tvärband som har diffust vita begränsningar. Mörka tvärbandet med 2 grunda spetsar utåt, den bakre i regel dubbel. I regel tydligt vit våglinje i ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Euphrasia

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Xanthorhoe annotinata
Skogsfältmätare
Perizoma albulata
Vitstreckad fältmätare