Perizoma albulata Vitstreckad fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med gulbruna tvärband. En del exemplar mörkare med övervägande gulbrun teckning. Centrala tvärbandet har 2 spetsar utåt i främre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rhinanthus minor

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Perizoma minorata
Fjällängsfältmätare
Perizoma flavofasciata
Brunflammig fältmätare
Xanthorhoe annotinata
Skogsfältmätare