Perizoma alchemillata Dånfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brun framvinge med tydligt vitt tvärband i yttre halvan. Dubbel mörk inbuktning på insidan av det vita bandet nära mitten. Bakvingarna grå med i regel bara svagt ljusare band i yttre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galeopsis speciosa, Galeopsis tetrahit, Lamium, Stachys sylvatica

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Perizoma affinitata
Blärefältmätare
Perizoma hydrata
Glimfältmätare