Perittia herrichiella Vitfläckig trymal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med lite metallisk glans med gulvit kvadratisk fläck vid bakkanten halvvägs ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera periclymenum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla