Pennithera firmata Brunbandad fältmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gråbruna till rödbruna framvingar med teckning som inte varierar speciellt mycket. Tvärbandets inre begränsning gör karaktäristisk skarp inskärning i bandet. Hanen kan skiljas från liknande på kamtandade antenner.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus sylvestris

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Thera obeliscata
Violettgrå fältmätare
Thera cognata
Gråbrun fältmätare