Kännetecken: Brunröda framvingar med varierande mängd gråsvart pudring. Ett antal längsgående gulvita streck och även några oregelbundna mörkare rödbruna fläckar. Ibland dominerar det gulvita.

Pelochrista
infidana

Fältmalörtsrotvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 15-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eucosma messingiana
Gul rotvecklare