Parornix traugotti Glasbjörksveckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Huvud är brungult i nacken. Vita labialpalper med svarta fjäll på yttersta segmentet. Vingtäckare och mellankropp mörkgrå. 5-7 vita streck längs framkanten och några längs bakkanten varav en stor strax innanför mitten.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Parornix anglicella
Hagtornsveckmal
Parornix devoniella
Hasselveckmal
Parornix betulae
Vårtbjörksveckmal
Parornix finitimella
Mindre slånveckmal
Parornix polygrammella
Dvärgbjörksveckmal
Parornix fagivora
Bokveckmal
Parornix carpinella
Avenboksveckmal
Parornix scoticella
Rönnveckmal