Kännetecken: Vitt huvud med enstaka mörka hårlika fjäll nära antennbaserna och helt vita labialpalper. Vita vingtäckare och mellankropp. Tio vita streck längs framkanten och vitt dominerar i inre och bakre delen av framvingen.

Parornix
scoticella

Rönnveckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus sylvestris, Sorbus aucuparia

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix carpinella
Avenboksveckmal
Parornix anglicella
Hagtornsveckmal
Parornix polygrammella
Dvärgbjörksveckmal
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal