Parornix finitimella Mindre slånveckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Huvud brungult i nacke och brunsvart mitt på. Palper vita med mörk fläck på yttersta segmentet. Gråbruna vingtäckare och grå mellankropp. Cirka 10 vita streck längs framkanten. De två yttre går ihop och fortsätter till ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus domestica, Prunus spinosa

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix devoniella
Hasselveckmal
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Parornix fagivora
Bokveckmal
Parornix carpinella
Avenboksveckmal
Parornix anglicella
Hagtornsveckmal
Parornix betulae
Vårtbjörksveckmal
Parornix scoticella
Rönnveckmal
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal