Kännetecken: Yttersta linjen i fransarna löper hela vägen. Smutsbrun hjässa. Palper vita med mörk fläck på yttersta segmentet. Framvinge med otydliga gultonade fläckar vid framkanten, två svarta fläckar i bakre halvan.

Parornix
carpinella

Avenboksveckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 7-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus betulus

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix fagivora
Bokveckmal
Parornix anglicella
Hagtornsveckmal
Parornix devoniella
Hasselveckmal
Parornix finitimella
Mindre slånveckmal
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Parornix betulae
Vårtbjörksveckmal