Parornix anglicella Hagtornsveckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Yttersta linjen i fransarna slutar före spetsen. Smutsbrun hjässa. Palper vita med mörk fläck på yttersta segmentet. Framvinge med otydliga ljusa fläckar vid framkanten, två svarta fläckar i bakre halvan och en utanför och framför.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Fragaria, Sorbus aucuparia

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Parornix carpinella
Avenboksveckmal
Parornix devoniella
Hasselveckmal
Parornix betulae
Vårtbjörksveckmal
Parornix finitimella
Mindre slånveckmal
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix fagivora
Bokveckmal
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal
Parornix torquillella
Större slånveckmal